Hailuodon liikenneturvallisuusryhmä:

Tero Karinen, kunnanjohtaja (pj.)
Oiva Tanskanen, kunnanhallituksen pj.
Sauli Pramila, kunnanvaltuuston pj.
Kaarina Sauvola, teknisen lautakunnan pj.
Markku Maikkola, tekninen johtaja
Hannu Haataja, koulutoimen johtaja, rehtori
Arja Rantapelkonen, perusturvajohtaja
Mirja Seinijoki, sosiaalityöntekijä
Maarit Parrila, kunnansihteeri
Hanna Sivilä, vapaa-aikasihteeri
Marko Törmänen, poliisi (poliisin edustaja voi vaihdella)
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Heino Heikkinen, ELY-keskus
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Rainer Kinisjärvi, Liikenneturva
Juha Heltimo, liikenneturvallisuustoimija (siht.)